Yukarı Git
 • Marka Tescil

  Özellikle son çeyrek yüzyılda önemi olağan üstü bir hızla artan markalaşma, bugün şirketlerin maddi değerlerinin sahip oldukları varlıklardan çok markalarıyla değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir.

  Günümüzde marka değeri milyar dolarla ölçülen pek çok şirketin marka değeri, maddi varlıklarının toplam değerinden binlerce kat fazla olabilmektedir.

  İşte bu sebepledir ki, gerek saygınlığı ve güvenilirliği gerek maddi getirisi yüksek markalara karşı kötü niyetli teşebbüslerin önlenmesi büyük önem taşır. Bu nedenle öncelikle markanın esas sahibi adına tescil edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku...

 • Patent Tescili

  Bilim ve teknolojide gelişmiş olan ülkelerin diğerlerinden önde olmasının en önemli nedeni Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına ağırlık vermeleri ve ortaya çıkardıkları yeni teknolojilerini patent ile koruma altına almalarıdır.

  Yenilikçi, çözüm üreten buluşların patent tesciliyle korunması gerekmektedir. Rakiplerinize karşı rekabet avantajı sağlamanın önemli bir yolu patenttir. Patent, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir buluş için sahibine belirli bir süre ile bu buluşun kullanımı için tanınan tekel hakkıdır.

  Devamını Oku...

 • Yurtdışı Tescilleri

  Global pazarda iletişim köprüsü olarak kullandığınız Patent, Tasarım ve Marka tescillerimizin haksız kullanımlarını engellemek için yurtdışında tescil edilmesi gerekmektedir.

  Patent, Tasarım ve Marka tescil hakkı ülkeseldir. Yani koruma kapsamı tescil edildiği ülke ile sınırlıdır. Bu nedenle patent, tasarım ve markalı ürünlerinizin ihracatı ve / veya yurtdışında verdiğiniz hizmetlerinizin koruma altında olması için ihracat yaptığınız ülkede tescil işlemleri ertelenmemelidir.

  Bu şekilde fikri haklarınız global pazarda da güvende olacak ve haksız rekabetin önüne geçilecektir.

  Devamını Oku...

 • Tasarım Tescili

  Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalarla yarışta öne çıkmak, müşterilerin beklenti ve taleplerine cevap vermek ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak hususlarında endüstriyel tasarımların son derece önemli ve pozitif katkıları mevcuttur.

  Yapılan araştırmalar, tüketicinin tercihlerini belirlemesinde, marka, işlevsellik ve kalitenin yanında dış görünümün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Öyle ki, teknik bakımdan aynı kalitede olan iki ürün arasında müşteri tercihinde, ürünün tasarımı büyük rol oynamaktadır. Bazen de tasarım, müşteri tercihlerinde tek başına belirleyici olabilmektedir.

  Devamını Oku...

 • Kalite Danışmanlığı

  Bir işletmeyi başarılı bir şekilde çalıştırmak için, organizasyonu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir. Başarılı olmak performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasına ve sürdürülmesine bağlıdır.

  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve sadakati ile karlılık sağlamak için gerekli ve önemli bir araçtır. Küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar her türlü organizasyona uygulanabilir.

  Devamını Oku...

 • Telif Hakları

  Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa (FSEK) göre eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için;

  a) Sahibinin hususiyetini taşıması,
  b) Şekillenmiş olması,
  c) Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,
  d) Fikri bir çabanın sonucu olması gerekmektedir.

  Devamını Oku...

HIZLI İLETİŞİM